Co to jest zerówka? Definicja

Zerówka to potoczna nazwa przygotowania przedszkolnego. Jest to pierwszy obowiązkowy etap edukacji. Jego ukończenie jest niezbędne, by rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Obowiązek ten dotyczy dzieci, które ukończyły 6. rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Przygotowanie przedszkolne może odbywać się zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej. Zajęcia realizowane są według podstawy programowej, dlatego bez względu na miejsce realizacji, nie mogą się od siebie znacząco różnić.

Dziecko może spełniać obowiązek przygotowania przedszkolnego również w trybie edukacji domowej. Formalnie zapisane jest ono do wybranej placówki, jednak uczy się w domu. Sprawdź Pakiet Zerówka w Centrum Nauczania Domowego.

Opracowano na podstawie:

GOV, 6-latki w wychowaniu przedszkolnym, <https://www.gov.pl/web/edukacja/6-latki-w-wychowaniu-przedszkolnym> [dostęp: 19.04.2024]