Technika w edukacji domowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Dzieci będące w nauczaniu domowym nie zdają egzaminu z tego przedmiotu i nie otrzymują oceny na świadectwie. Podobnie jest w przypadku religii, etyki, WF-u, muzyki czy plastyki. Dzieci w edukacji domowej nie otrzymują również oceny z zachowania.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by uczyć dziecko techniki, mimo że nie jest ona obowiązkowa. Rodzic może to robić poprzez wspólne majsterkowanie czy tworzenie projektów DIY. Jeżeli rodzicowi zależy, by dziecko miało ocenę z techniki na świadectwie, może spróbować porozmawiać na ten temat z dyrektorem szkoły, który może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu z tego przedmiotu.

Opracowano na podstawie:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf, [dostęp: 06.11.2023]