Co to jest edukacja wczesnoszkolna? Definicja

Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy etap edukacyjny, który obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej. Lekcje prowadzi zazwyczaj jeden nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy. Nie ma podziału na przedmioty, a na konkretne obszary nauk – jest to tzw. kształcenie zintegrowane

W programie nauczania uwzględniona jest edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, plastyczna, muzyczna, techniczna i wychowania fizycznego. Odbywają się też zajęcia z języka obcego nowożytnego – najczęściej z języka angielskiego.

Dziecko na etapie edukacji wczesnoszkolnej może uczyć się w szkole stacjonarnej lub spełniać obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej.

Opracowano na podstawie:

Edukacja wczesnoszkolna – jakie przedmioty obejmuje i kto może jej uczyć?, <https://studia-pedagogiczne.pl/aktualnosci/edukacja-wczesnoszkolna-jakie-przedmioty-obejmuje-i-kto-moze-jej-uczyc/> [dostęp: 18.04.2024]