Wychowanie fizyczne w edukacji domowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Dzieci będące w nauczaniu domowym nie zdają egzaminu z tego przedmiotu i nie otrzymują oceny na świadectwie. Podobnie jest w przypadku religii, etyki, techniki, muzyki czy plastyki. Nie otrzymują również oceny z zachowania.

Ruch jest jednak ważnym aspektem rozwoju, dlatego mimo tego, że nie jest to przedmiot obowiązkowy, warto zadbać o aktywność fizyczną ucznia w edukacji domowej. Dziecko może uczęszczać na zajęcia dodatkowe, dołączyć do drużyny sportowej albo po prostu spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną i znajomymi, np. jeżdżąc na wycieczki rowerowe czy spacerując.

Opracowano na podstawie:

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf, [dostęp: 06.11.2023]