Wychowawca – kto to jest? Definicja

Wychowawca to nauczyciel pełniący funkcję wychowawczą w stosunku do uczniów danej klasy. Jest on ich rzecznikiem w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem zajęć. Powinien również dbać o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, a także interesować się ich stanem zdrowia oraz problemami, np. w nauce.

Zadania i obowiązki wychowawcy powinny zostać określone w statucie szkoły i dotyczyć m.in. prowadzenia zajęć wychowawczych z uczniami, oceniania zachowania uczniów, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współdziałania z rodzicami czy wykonywania czynności administracyjnych.

Opracowano na podstawie:

Winczewska B., 2016, Jakie zadania powinien realizować wychowawca klasy?, <https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jakie-zadania-powinien-realizowac-wychowawca-klasy-13390.html> [dostęp 08.12.2023]