Co to jest matura rozszerzona? Definicja

Matura rozszerzona to egzamin, w którym poziom trudności zadań jest większy niż na maturze podstawowej i obejmuje szerszy zakres wiedzy. Czas trwania takiego egzaminu również jest dłuższy.

Każdy absolwent zdający maturę musi podejść do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, trzeba również uzyskać minimum 30% z egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz z egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego nowożytnego.

Dodatkowo można zdawać maturę z pięciu kolejnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Do wyboru są m.in.: 

 • matematyka
 • język polski
 • chemia
 • fizyka
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka
 • języki obce nowożytne
 • język mniejszości narodowej
 • język łaciński

Uczniowie w trybie edukacji domowej również mogą podejść do egzaminu maturalnego. Maturę piszą w szkole, do której formalnie są zapisani.

Opracowano na podstawie:

Różnica pomiędzy maturą na poziomie podstawowym a maturą na poziomie rozszerzonym, <https://studiuj.uek.krakow.pl/blog/roznica-pomiedzy-matura-na-poziomie-podstawowym-a-matura-na-poziomie-rozszerzonym/> [dostęp: 19.04.2024]