zajęcia rewalidacyjne

Co to jest rewalidacja? Przykłady zajęć rewalidacyjnych

Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb ucznia w procesie edukacyjnym odgrywa ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Rewalidacja stanowi kluczowy element wsparcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dowiedz się więcej o tym, co to jest rewalidacja.

Co to jest rewalidacja?

Rewalidacja to kompleksowy proces, którego celem jest udzielanie wsparcia dzieciom, które napotykają trudności w nauce. To systematyczne działania ukierunkowane na zidentyfikowanie oraz eliminację przeszkód utrudniających korzystanie z procesu edukacyjnego. Rewalidacja obejmuje całokształt działań wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych. Skupia się na wzmacnianiu uczniów z ograniczeniami lub niepełnosprawnościami, dążąc do zwiększenia ich możliwości i intensyfikacji szans pomimo występujących trudności.

Na czym polega rewalidacja w szkole?

W kontekście szkolnym rewalidacja staje się kluczowym elementem systemu wsparcia dla uczniów z różnymi trudnościami. Nauczyciele, w porozumieniu z zespołem specjalistów, opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, czyli IPET. Proces ten zazwyczaj inicjuje się przez identyfikację trudności, z jakimi uczeń może się borykać w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności. Następnie, we współpracy z psychologami, pedagogami specjalnymi i innymi ekspertami, nauczyciele opracowują spersonalizowane strategie rewalidacyjne.

Szkoły powinny zapewnić uczniom zajęcia z rewalidacji takie jak:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – obejmują różnorodne metody i techniki, mające na celu ułatwienie nabywania wiedzy i umiejętności. Mogą to być zarówno zajęcia dodatkowe, jak i specjalistyczne materiały dydaktyczne;
 • zajęcia doskonalące – polegają na doskonaleniu zdolności i umiejętności ucznia;
 • zajęcia stymulujące – ich celem jest stymulowanie rozwoju ucznia i pobudzanie go do aktywności.

Uczniowie w edukacji domowej również mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, które zostały ujęte w IPET.

Czym jest rewalidacja indywidualna?

Rewalidacja indywidualna stanowi kluczowy element procesu, który skupia się na unikalnych potrzebach każdego ucznia. Jest to spersonalizowane podejście, które obejmuje stworzenie planu rewalidacyjnego dostosowanego go do specyficznych umiejętności, potrzeb i potencjału danej osoby. W ramach tego procesu, istotne jest ciągłe monitorowanie postępów ucznia, co umożliwia precyzyjne dostosowywanie strategii rewalidacyjnych. Dzięki temu, rewalidacja staje się dynamicznym narzędziem, które rozwija się wraz z uczniem, wspierając go w osiąganiu pełnego potencjału edukacyjnego.

Jakie są zasady rewalidacji?

Aby skutecznie prowadzić proces rewalidacji, warto kierować się pewnymi kluczowymi zasadami, które znane są w obszarze dydaktyki specjalnej. Zasady te, zostały zaproponowane przez Władysława Dykcika i obejmują:

 • personalizację – traktowanie ucznia podmiotowo, jako aktywnego uczestnika procesu,
 • wczesną diagnozę – szybka identyfikacja ewentualnych problemów edukacyjnych zwiększa szanse na udzielenie skutecznej pomocy,
 • normalizację życia – stosowanie rozwiązań, które umożliwiają osobie z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • odpowiedzialność – rozwijanie zdolności ucznia, wspierając go w osiąganiu samodzielności, zamiast wyręczać go w codziennych zadaniach,
 • pomocniczość – pomoc w samorealizacji,
 • indywidualizację – nacisk na dostosowywanie działań rewalidacyjnych do unikalnych potrzeb i możliwości każdego ucznia,
 • wielospecjalistyczne podejście – współpraca z ekspertami z różnych dziedzin, aby holistycznie podejść do trudności ucznia,
 • współpracę z rodziną – angażowanie rodziców w proces rewalidacji, tworząc partnerskie relacje i wykorzystując ich wiedzę na temat dziecka.

Kierując się tymi zasadami, rewalidacja staje się bardziej skutecznym narzędziem wspierającym rozwój edukacyjny uczniów z różnymi trudnościami, tworząc środowisko sprzyjające ich pełnemu uczestnictwu w życiu społecznym i edukacyjnym.

Baner Szkoła Podstawowa

 

Edukacja domowa dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą realizować obowiązek szkolny poza szkołą. Edukacja domowa jest legalną formą nauczania, w której to rodzic przejmuje rolę nauczyciela. Nauka odbywa się w dowolnym miejscu i czasie. Można wykorzystywać też różne materiały edukacyjne i narzędzia. 

Edukacja domowa pozwala na indywidualne podejście do ucznia z trudnościami edukacyjnymi. Jeśli rozważasz tę formę nauki dla swojego dziecka, skorzystaj z możliwości, jakie daje Centrum Nauczania Domowego. Współpracujemy ze szkołami, które są przyjazne uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – rozumieją ich potrzeby i organizują zajęcia rewalidacyjne. Ponadto nasi uczniowie otrzymują dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, dzięki której mogą wygodnie uczyć się we własnym domu.

 

Bibliografia:

 • Pedagogika specjalna, 2021. Co to jest rewalidacja i jakie jest jej miejsce w systemie edukacji?, <https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/co-to-jest-rewalidacja/>, [dostęp 14.12.2023]
 • Instytut Rozwoju Edukacji, 2023. Rewalidacja – wszystko, co musisz wiedzieć, <https://www.ire-studia.edu.pl/rewalidacja-wszystko-co-musisz-wiedziec/> [dostęp 14.12.2023]
Przeczytaj także