co to jest wopfu

WOPFU – co to jest i co zawiera wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku edukacyjnym dostosowanie procesu nauczania dla dzieci ze specjalistycznymi potrzebami w nauce stało się priorytetem. Jednak, aby skutecznie dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, niezbędna jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Co to jest WOPFU i co musi zawierać? Odpowiadamy!

Co to jest WOPFU?

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, czyli WOPFU, to kluczowy krok w procesie edukacyjnym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie specjalnego nauczania. Głównym celem tego dokumentu jest kompleksowa analiza umiejętności, wiedzy, możliwości i potrzeb ucznia. Stanowi to fundament do opracowania indywidualnego programu nauczania edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Dokument WOPFU to niezbędne narzędzie, które szkoła bądź przedszkole muszą opracować po otrzymaniu orzeczenia dziecka. WOPFU pełni również funkcję systemu monitorującego, umożliwiając weryfikację skuteczności zastosowanych działań i dostosowanie strategii edukacyjnych w miarę potrzeb ucznia.

Kto przeprowadza WOPFU?

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia realizuje zespół nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień pracują z uczniem. Zazwyczaj wychowawca ucznia jest odpowiedzialny za koordynację zespołu wystawiającego dokument WOPFU, jednak dyrektor placówki może wyznaczyć pracownika innego niż wychowawca klasy (np. pedagoga specjalnego). Koordynator zespołu jest odpowiedzialny za wyznaczanie terminów spotkań, prowadzenie ich oraz powiadomienie rodziców ucznia o planowanym spotkaniu zespołu.

W spotkaniach dotyczących opracowania zarówno WOPFU, jak i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), mają prawo uczestniczyć opiekunowie ucznia oraz sam uczeń, gdy już osiągnie pełnoletność. Ponadto dyrektor może wystawić wniosek za pośrednictwem którego do prac zespołu mogą dołączyć także osoby spoza szkoły, takie jak specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej czy logopeda.

Co musi zawierać WOPFU?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., dokument wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia powinien zawierać:

  • indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia, jego mocne strony, zainteresowania i predyspozycje;
  • zakres wsparcia wymaganego przez dziecko ze strony nauczycieli i specjalistów, w tym także potrzebę zatrudnienia pomocy nauczyciela;
  • niepowodzenia w nauce dziecka lub trudności w jego funkcjonowaniu

W tym należy zawrzeć: ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dziecku w życiu szkolnym i uczestnictwo w zajęciach oraz trudnosci zwiazane z włączeniem ucznia do zajęć realizowanych wspólnie z oddziałem szkolnym lub przedszkolnym oraz czynności podejmowane w celu ich pokonania.

Czy dokument WOPFU należy powtarzać?

Zespół odpowiedzialny za wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia ma obowiązek przeprowadzenia procesu oceny ucznia co najmniej dwa razy w roku. Pierwszy proces tworzenia WOPFU należy dokonać zaraz po otrzymaniu specjalistycznego orzeczenia ucznia. Ponowne opracowanie WOPFU nie ma konkretnej daty, jednak najczęściej ocena ta jest przeprowadzana po I półroczu, co dostarcza istotnych informacji do dalszej pracy z dzieckiem w II półroczu.

Warto również zaznaczyć, że zaktualizowanie lub stworzenie nowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na koniec II półrocza pozwala na wykorzystanie jej jako podstawy informacyjnej w przyszłym roku szkolnym. Istnieje również praktyka przygotowywania tego dokumentu na początku roku szkolnego, co pozwala na uwzględnienie świeżych obserwacji i danych z początku nowego roku szkolnego. Dzięki temu zespół może dokonać dokładnej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i dostosować plan działania do aktualnych potrzeb i postępów ucznia.

Baner Szkoła Podstawowa

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie muszą realizować obowiązku szkolnego w szkole. Alternatywną opcją jest edukacja domowa, w której rolę nauczyciela przejmuje rodzic. Nauczanie domowe pozwala na dostosowanie sposobu i tempa nauki do potrzeb ucznia. Zapisując się do jednej ze szkół w Centrum Nauczania Domowego, dziecko otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej. Ponadto współpracujące z nami placówki są przyjazne dzieciom z orzeczeniem, dzięki czemu otrzymują one wsparcie, np. w postaci zajęć rewalidacyjnych.

 

Bibliografia:

WSiP, 2023. WOPFU i IPET – czym są i kto powinien je przygotowywać?, <https://www.wsip.pl/blog/wopfu-i-ipet-czym-sa-i-kto-powinien-je-przygotowywac/> [dostęp 27.11.2023]

Przeczytaj także