dziecko niesłyszące lub słabosłyszące w nauczaniu domowym

Dziecko niesłyszące lub słabosłyszące w nauczaniu domowym

Dzieci niesłyszące lub słabosłyszące często mają trudności w odnalezieniu się w szkole. Alternatywną opcją jest edukacja domowa, która pozwala na realizowanie obowiązku szkolnego poza murami szkoły. Czy nauczanie domowe dla dziecka z uszkodzeniem słuchu to dobry pomysł? Odpowiadamy!

Dziecko niesłyszące a słabosłyszące

O tym, czy dziecko jest niesłyszące czy słabosłyszące, decyduje stopień ubytku słuchu i zdolność do odbioru mowy droga słuchową. Dzieci niedosłyszące mają zaburzoną pracę narządu słuchu, co przekłada się na trudności w odbiorze dźwięków. Z kolei dzieci niesłyszące nie mają możliwości odbierania mowy drogą słuchową – nawet jeśli zostanie zastosowany aparat słuchowy lub implant.

Niedosłuch u dzieci według klasyfikacji Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP) dzieli się na następujące stopnie uszkodzenia słuchu:

  • stopień lekki – od 20 do 40 decybeli,
  • stopień umiarkowany – od 40 do 70 decybeli,
  • stopień znaczny – od 70 do 90 decybeli,
  • stopień głęboki – powyżej 90 decybeli.

W przeciwieństwie do dzieci niesłyszących u dzieci z niedosłuchem możliwe jest wzmocnienie słyszenia poprzez implant lub aparat słuchowy. Ogromną rolę odgrywa także terapia dziecka niedosłyszącego, która w głównej mierze opiera się na wychowaniu słuchowym polegającym na stymulacji resztek słuchowych, a także nauce wykorzystania tych resztek przez dziecko.

Edukacja dzieci niesłyszących lub słabosłyszących

Dzieci niesłyszące i słabosłyszące muszą włożyć wiele wysiłku, aby funkcjonować w szkole oraz wśród rówieśników. Na swojej drodze edukacyjnej mogą spotkać różne trudności i ograniczenia, dlatego tak istotne jest odpowiednie podejście placówki do prowadzenia takich uczniów. Nauczyciel dziecka z uszkodzonym słuchem powinien dobrze je poznać – zarówno pod kątem jego osobowości, emocjonalności czy problemów, jak i środowiska, w którym dorasta. Taka wiedza pozwala na indywidualne podejście do ucznia i ułatwia dostosowywanie wymagań wobec dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego.

Dzieci niesłyszące lub słabosłyszące mogą uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane jest przez publiczną poradnię specjalistyczną wskazaną przez kuratora oświaty. Dla dziecka z takim orzeczeniem zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem opracowuje IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Dokument ten opracowywany jest na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie, ale nie dłużej niż na etap edukacyjny. IPET zawiera informacje o zakresie i sposobie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, a także do jego możliwości psychofizycznych.

Baner Szkoła Podstawowa

Edukacja domowa dla dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego

Dla wielu dzieci niesłyszących lub słabosłyszących uczęszczanie do szkoły jest dużym wyzwaniem. Nie każde dziecko potrafi odnaleźć się w szkolnym środowisku ze względu na swoje ograniczenia. Jeśli zastanawiasz się, jak pomóc dziecku z niedosłuchem lub niesłyszącemu, dobrym rozwiązaniem może okazać się edukacja domowa.

Nauczanie domowe to forma nauki polegająca na tym, że dziecko formalnie zapisane jest do szkoły, jednak obowiązek szkolny realizuje w domu. Rodzic ma pełną dowolność w doborze materiałów i narzędzi edukacyjnych, z jakich korzysta dziecko. Może też dostosować tempo nauki do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki temu uczeń swobodnie i bez presji zdobywa wiedzę.

Centrum Nauczania Domowego możesz zapisać dziecko do jednej z wielu szkół w całej Polsce. Współpracujemy z placówkami, które są przyjazne dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Oznacza to, że rozumieją one potrzeby takich uczniów i wspierają ich m.in. poprzez organizowanie zajęć rewalidacyjnych uwzględnionych w IPET oraz przeprowadzanie egzaminów w przyjemnej atmosferze.

Uczniowie Centrum Nauczania Domowego otrzymują też dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się interaktywne materiały do nauki. Treści podzielone są na tygodnie, dzięki czemu cała wiedza z podstawy programowej jest usystematyzowana. Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda nauka w Centrum Nauczania Domowego i weź udział w rekrutacji!

 

Bibliografia:

  • Czarnocka M., 2021, Znaczny niedosłuch – uczeń słabosłyszący czy niesłyszący, <https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/znaczny-niedosluch-uczen-slaboslyszacy-czy-nieslyszacy-3113.html> [dostęp: 9.02.2024]
  • Kurier Nauczycielski, 2022. Dziecko z niedosłuchem w szkole, <https://www.kuriernauczycielski.pl/dziecko-z-niedosluchem-w-szkole/> [dostęp: 9.02.2024]
Przeczytaj także