Motywacja ucznia w edukacji domowej 

Edukacja w domu pozbawiona jest rywalizacji z innymi uczniami, oraz stresu związanego z codziennym przepytywaniem, kartkówami i sprawdzianami.

Często jest to mylnie utożsamiane z zagrożeniem braku motywacji dzieci w takim systemie. Pobudki do nauki nie muszą być jednak czymś negatywnym, jest wiele innych sposobów, które pozytywnie zachęcą dziecko do zdobywania wiedzy. 

Jak może wyglądać motywowanie dzieci w edukacji domowej?

Nauka to przyjemność

Podstawowym problemem, z którego może wynikać zniechęcenie do nauki jest postrzeganie jej przez dzieci, jako smutnego obowiązku. Kojarzenie jej z nudą, rutyną i presją. Prawda jest taka, że wcale nie musi tak być. We współczesnym świecie mamy już narzędzia i wiedzę, aby odczarować ten mit.Możemy przedstawić dzieciom naukę jako fascynującą przygodę i okno na świat.

Jak motywować dzieci w edukacji domowej?

W edukacji domowej to rodzice kreują warunki, w jakich ich dzieci zdobywają wiedzę. Ta wolność to szansa na stworzenie idealnej przestrzeni do nauki dla swojego dziecka. Począwszy od przyjemnego, uporządkowanego miejsca pracy, poprzez czas dnia dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia, skończywszy na spersonalizowanym planie lekcji- to wszystko ma ogromny wpływ na podejście dziecka, do swoich codziennych obowiązków. 

Edukacja w domu, w tym aspekcie, jest możliwością zmiany perspektywy i pokazaniem młodemu człowiekowi, że “można inaczej”.

Stawiamy na mocne strony

W klasycznym, szkolnym modelu nauczania często kładzie się nacisk na “szlifowanie” tych umiejętności ucznia, z którymi ma większy problem. Można stwierdzić, że jest to logiczne, bo powinno się pracować nad swoimi słabszymi stronami. 

Niestety zbyt duże skupienie na tym, czego dziecko “nie potrafi” jest skutecznym demotywatorem. Uczeń zmagając się z samymi trudnościami, traci poczucie skuteczności. Każdy lubi przecież zauważać efekty swojej pracy. Warto zatem tak układać plan nauki, aby każdego dnia, to co przyjemne i łatwiejsze dla danego dziecka, przeplatało się z bardziej wymagającymi zadaniami. Dobrze odwrócić dynamikę,  pozwolić mu skupić się na tym co lubi i przychodzi mu z łatwością. Są to bowiem jego naturalne predyspozycje, coś co może definiować przyszłe wybory zawodowe. Oczywistym jest, że nie należy tracić z oczu tego nad czym trzeba “popracować”, jednak pozbycie się presji “bycia doskonałym” w każdej dziedzinie daje dużo lepsze efekty. 

Mamo, Tato, co ja z tego mam?

Dziecko w wieku szkolnym to młody człowiek, z którym rodzice powinni jak najwięcej rozmawiać. Zachęcać do dyskusji, rozwiewać wątpliwości, wyjaśniać jak funkcjonuje świat. Po co robimy określone rzeczy, dlaczego właśnie tak ułożone jest życie, jaki mamy wpływ na rzeczywistość. Poruszanie ważnych tematów z dziećmi może całkowicie zmienić ich podejście do różnych spraw, w tym do nauki.

Wątek edukacji zwykle traktowany jest po macoszemu- “ucz się ucz bo nauka to potęgi klucz” i tym podobne hasła nie wyjaśniają dziecku jakie korzyści czerpie ze swojej codziennej pracy. 

Abstrahując od oczywistego obowiązku edukacji, po to aby sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie, warto uświadomić dziecko na czym polega wartość nauki. 

Codzienne wskazywanie uczniowi jak proces edukacyjny wpływa na niego samego pod kątem rozwoju oraz zdobywania własnej wartości. Jak czuje się kiedy ma wiedzę na dany temat, kiedy potrafi, jest samodzielny, umie rozwiązać dany problem. Jaką wolność ma, kiedy wie. Pokazywanie procesu, w którym najpierw zdobywa się jakieś umiejętności, co może być trudne, ale później zaczynamy czerpać przyjemność z określonych zadań. Podkreślenie związku przyczynowo- skutkowego w zdobywaniu wiedzy., tak aby dziecko codziennie widziało jej sens.

Rozmowa o perspektywach jakie daje edukacja, ale w prosty i przyjemny dla dziecka sposób- na przykład wolności wyboru tego, co chce w życiu robić. 

Nagrody nie oceny

Ocenianie pracy dziecka wiąże się z poddaniem jej określonym kryteriom . Często są one jednak na tyle “sztywne”, że nie uwzględniają indywidualnych predyspozycji ucznia. Bywa, że za pomocą stopni ciężko docenić staranie, jakie dziecko włożyło w wykonanie zadania. To, że zrobiło je w niestandardowy sposób, wykazało się kreatywnością, na miarę swoich możliwości itp.

W edukacji domowej, biorąc pod uwagę niedoskonałość tradycyjnego systemu ocen, dzieci motywowane są tzw. “grwalizacją”.  Metoda ta polega na nagradzaniu postępów w nauce za pomocą nagród i niespodzianek. Pozwala dzieciom spojrzeć na proces edukacji jak na przyjemną zabawę. Paradoksalnie jest to dużo bardziej motywujące. Gwiazdki, diamenty, odznaki i dyplomy, które zdobywają uczniowie za swoje osiągnięcia są dla nich sygnałem, że wszelkie wysiłki zostają doceniane. Pod koniec roku, Ci, którzy zbiorą najwięcej odznak, mogą zamienić je na nagrody rzeczowe. Przypominanie dzieciom o tym przez cały rok, jest dodatkową zachętą do pracy.

Wszystko co “ w okół ”, ma znaczenie! 

Zmęczenie codziennym, porannym wstawaniem, monotonia, długie godziny spędzane w szkolnej ławce, bez możliwości “spożytkowania” swojej energii… To wszystko skutecznie zniechęca dzieci do edukacji. Rutyna i narzucony odgórnie tryb nauki sprawiają, że gaśnie naturalny entuzjazm poznawania świata. 

Poza samym sposobem edukacji, ważne jest zwrócenie uwagi na całą jej “otoczkę”. Małe zmiany wprowadzone do codzienności mogą zadziałać tutaj “cuda”.

Nauka w domu stanowi idealną możliwość, aby tę codzienność udoskonalać. Pozwolenie dziecku na potrzebny wypoczynek i regenerację. Zapewnienie niezbędnej  dawki aktywności fizycznej i świeżego powietrza w ciągu dnia- co ma ogromny wpływ na jakość nauki. Wygospodarowanie czasu na zdrowe posiłki jedzone w spokoju…

To wszystko ma ogromny wpływ. W tym ujęciu, edukacja domowa jest unikalnym rozwiązaniem, w którym rodzic wraz z dzieckiem mogą ułożyć plan dnia dostosowany do swoich potrzeb. Poziom motywacji dzieci do nauki jest w rękach dorosłych i nie ma co do tego wątpliwości. Uważność, rozmowa oraz zwrócenie się w stronę potrzeb ucznia, mogą rozwiązać problemy nawet tych, najbardziej  nauce zbuntowanych. 

Jako Centrum Nauczania Domowego, wiemy, jak ważny jest sam sposób kształcenia. Edukacja w domu to perspektywa na zmiany tego, co dzieciom nie służy. 

Dowiedz się więcej! https://domowi.edu.pl/zapisz-sie_a/