unschooling

Na czym polega unschooling, czyli edukacja naturalna?

Coraz więcej rodziców dochodzi do wniosku, że tradycyjny system edukacji jest przestarzały i nie odpowiada na realne potrzeby dziecka. W związku z tym pojawia się wiele różnorodnych podejść do nauczania, a jednym z nich jest unschooling (odszkolnienie). Co to jest i na czym polega naturalna edukacja dziecka?

Unschooling – co to jest?

Unschooling, znany również jako odszkolnienie lub edukacja naturalna, to forma edukacji, która odrzuca tradycyjne metody nauczania. Pozwala dzieciom kierować się własnymi zainteresowaniami, potrzebami oraz naturalnym tempem nauki. Daje im dużą swobodę w eksplorowaniu świata na własnych zasadach.

Za twórcę unschoolingu uznaje się Johna Holta – amerykańskiego pedagoga i pioniera edukacji domowej. Na początku sam pracował jako nauczyciel w systemie szkolnym, ale z czasem stał się krytykiem tradycyjnej edukacji. Uważał, że szkoły zbyt często skupiają się na ocenach, zamiast na rzeczywistym rozwoju dziecka. Według niego dzieci nie powinny być zmuszane do nauki, ale należy zapewnić im środowisko, w którym będą uczyć się tego, czego chcą w danym momencie.

Na czym polega edukacja naturalna?

Naturalna edukacja zakłada, że dzieci przychodzą na świat z wrodzoną ciekawością tego, co je otacza. Są one zaprogramowane przez naturę do zdobywania wiedzy i doświadczeń. Rodzice, którzy decydują się na odszkolnienie, nie odtwarzają środowiska szkolnego w domu. Zamiast standardowych lekcji, dzieci uczą się poprzez praktykę, np. wykonując domowe obowiązki, podróżując czy wchodząc w różnorodne interakcje społeczne.

W edukacji naturalnej rodzice pełnią funkcję wspierającą. Dostarczają materiały edukacyjne, pomagają rozwijać zainteresowania i umożliwiają dostęp do różnych aktywności. Pozwalają na to, by dziecko kontrolowało swój proces uczenia się i wyznaczało własną drogę edukacyjną. Wzmacniają także kompetencje i umiejętności, które dziecko samo chce rozwijać. Dają mu swobodę w odkrywaniu tego, czym się pasjonuje.

Baner Szkoła Podstawowa

Czy edukacja naturalna równa się edukacja domowa?

W Polsce dzieci podlegają obowiązkowi szkolnemu, co oznacza, że muszą one realizować podstawę programową. Mogą jednak spełniać ten obowiązek poza murami szkoły w formie edukacji domowej. Aby było to możliwe, rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien złożyć odpowiedni wniosek oraz inne dokumenty do wybranej szkoły, do której uczeń będzie formalnie zapisany.

Choć polskie prawo wymaga, aby nauczanie w domu odpowiadało podstawie programowej obowiązującej w szkołach, w praktyce rodzice mają dużą swobodę w sposobie realizacji tych wymagań. To otwiera drzwi do stosowania różnych metod unschoolingu. Rodzice i dzieci mogą wspólnie decydować o tym, jakie umiejętności i talenty chcą rozwijać. Mogą też korzystać z dowolnych materiałów edukacyjnych i narzędzi. Ponadto dzieci w edukacji domowej nie mają ściśle określonego planu dnia – mogą uczyć się gdzie i kiedy chcą. Pozwala to na dostosowanie sposobu nauki do realnych potrzeb dziecka.

Jeśli chcesz przejść na edukację domową, weź udział w rekrutacji do Centrum Nauczania Domowego. Współpracujemy ze szkołami w całej Polsce, które są przyjazne tej formie nauczania. Naszym uczniom zapewniamy bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się treści zgodne z podstawą programową. Platforma dostępna jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, więc dziecko może z niej korzystać kiedy tylko ma na to ochotę. Może też uczestniczyć w zajęciach online z nauczycielami i spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami.

Weź udział w rekrutacji i zacznij przygodę z edukacją domową!

Bibliografia:

  • Czym jest dla nas edukacja domowa/unschooling?, <https://wolnedziecinstwo.pl/czym-jest-dla-nas-edukacja-naturalna/> [dostęp: 30.04.2024]
  • Wilgucka J., Unschooling – edukacja domowa bez ograniczeń, <https://miastodzieci.pl/czytelnia/unschooling-edukacja-domowa-bez-ograniczen/> [dostęp: 30.04.2024]
Przeczytaj także