Jak wygląda system pruski w szkolnictwie?

System pruski, znany również jako szkoła pruska, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu wielu systemów edukacji na całym świecie. Jego wpływ na polski system edukacji był szczególnie istotny, wprowadzając wiele innowacyjnych koncepcji i metod nauczania. Zobaczcie, jak to wyglądało.

Geneza systemu pruskiego

System pruski, został zapoczątkowany na początku XIX wieku w Prusach przez Fryderyka Wilhelma III na fali industrializacji, aby edukować żołnierzy i urzędników. Jego celem było wprowadzenie takiego sposobu kształcenia młodych ludzi nie tylko, aby warunkował ich do posłuszeństwa, ale i z myślą o zapewnieniu wszechstronnej edukacji dla młodzieży. 

Centralnym elementem tego systemu było wprowadzenie obowiązkowej edukacji dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Model pruski w szkolnictwie charakteryzował się surowymi zasadami dyscypliny, hierarchią w nauczaniu oraz rozwijaniem umiejętności praktycznych i moralnych. To podejście było przełomowe i zapoczątkowało ideę powszechnej edukacji, która jest jednym fundamentalnych praw każdego dziecka.

Cechy charakterystyczne systemu pruskiego

System pruski w szkolnictwie stanowi kamień milowy w historii edukacji. Jego wprowadzenie przyniosło jakość nauczania na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z głównych cech systemu pruskiego było skupienie na kształceniu humanistycznym, które obejmowało nauki przyrodnicze, matematykę, języki obce, literaturę, historię oraz filozofię. System ten promował również rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak zdolności współpracy, komunikacji i pracy zespołowej.

Obowiązkowa edukacja

System pruski wprowadził obowiązkową naukę dla dzieci w wieku szkolnym, co zapewniło dostęp do edukacji dla szerokich warstw społeczeństwa. Obowiązkowa edukacja stanowiła fundament dla społeczeństwa, kładąc na rozwój wiedzy, umiejętności i wartości moralne u młodych ludzi.

Standaryzacja programu nauczania

W systemie pruskim standaryzacja programu nauczania odgrywała kluczową rolę i przyczyniła się do jego skuteczności oraz trwałego wpływu na rozwój edukacji. Zasada ta wprowadziła spójność w treściach nauczania na terenie całego kraju, co ułatwiło monitorowanie postępów uczniów i zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji.

Hierarchia w nauczaniu

System pruski zakładał hierarchię w nauczaniu, gdzie uczniowie byli podzieleni na różne klasy i poziomy nauczania, co umożliwiało dostosowanie nauki do ich umiejętności i zaawansowania. Hierarchia w systemie pruskim była starannie zorganizowana, ale i skomplikowana, co przyczyniło się do skutecznego przekazywania wiedzy i wartości edukacyjnych.

Rola nauczyciela

Nauczyciele w systemie pruskim mieli kluczową rolę w kształtowaniu umiejętności uczniów. Byli oni autorytetami i przewodnikami, którzy nie tylko przekazywali wiedzę, ale również kształtowali charaktery swoich podopiecznych. System pruski uwzględniał indywidualne zdolności i tempo nauki. Nauczyciele starali się dostosować metody nauczania do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, co pozwalało na lepsze zrozumienie materiału i rozwijanie indywidualnych talentów.

Baner Szkoła Podstawowa

 

System pruski w Polsce

Wprowadzenie systemu pruskiego do Polski miało miejsce w XIX wieku, gdy nasz kraj znalazł się pod zaborami pruskimi. Obejmował on szereg reform administracyjnych, prawnych, kulturowych oraz edukacyjnych. Reformy wprowadzone podczas zaboru miały na celu zwiększenie kontroli nad ziemiami polskimi, ale także przyczyniły się do oporu ze strony miejscowej ludności polskiej. 

Nowy model edukacji przyniósł ze sobą wiele zmian i innowacji. Jednym z kluczowych elementów była standaryzacja programu nauczania, co pozwoliło na zapewnienie spójności w edukacji na terenie całego kraju. Szkoły w Polsce zaczęły stosować zasady systemu pruskiego, ucząc uczniów treści w podobny sposób. Jednak w zaborze pruskim preferowanym językiem do nauczania był język niemiecki. To spowodowało germanizację polskiego narodu.

Wpływ systemu pruskiego na polski system edukacji jest nadal widoczny w dzisiejszych czasach. Choć wiele zmian i reform zostało przeprowadzonych od czasów tego systemu, pewne elementy, takie jak obowiązkowa edukacja, standardy nauczania i hierarchia szkolnictwa, są wciąż obecne.

Edukacja domowa – inne podejście do nauczania

Alternatywą dla tradycyjnej edukacji w szkole jest nauczanie domowe, które coraz bardziej zyskuje na popularności. Dzieci w edukacji domowej są zapisane formalnie do wybranej szkoły, jednak uczą się w domu. Daje im to dowolność w wyborze czasu i miejsca nauki, a także materiałów, z jakich korzystają.Centrum Nauczania Domowego uczniowie dostają bezpłatny dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się interaktywne zadania, testy i webinaria z nauczycielami. Dzięki temu nauka w domu staje się prosta, przyjemna i efektywna. 

 

Bibliografia:

  • Szkoła dawniej i dziś. Kiedy narodził się pruski system edukacji i dlaczego wciąż kształcimy w nim dzieci?, https://strefaedukacji.pl/szkola-dawniej-i-dzis-kiedy-narodzil-sie-pruski-system-edukacji-i-dlaczego-wciaz-ksztalcimy-w-nim-dzieci/ar/c5-16817225

Przeczytaj także