szkoła z edukacją domową

Szkoła z edukacją domową – jaką placówkę wybrać?

Edukacja domowa to forma spełniania obowiązku szkolnego, która możliwa jest w każdej szkole. Niezbędna jest jednak zgoda dyrektora – to od niego zależy, czy uczeń może realizować podstawę programową w domu. Warto więc wybrać placówkę, która jest przyjazna edukacji domowej i zapewni Twojemu dziecku odpowiednie wsparcie.

Czy na edukację domową można przejść w każdej szkole?

Każda szkoła może przyjmować uczniów w trybie edukacji domowej, jednak do tego niezbędna jest pozytywna decyzja dyrektora szkoły. Zgoda na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Do wniosku należy dołączyć także inne dokumenty:

 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów dyrektor ma do 30 dni na wydanie decyzji. Uczeń, który otrzyma pozytywną decyzję, może rozpocząć naukę w edukacji domowej.

Baner Szkoła Podstawowa

Czym cechuje się szkoła przyjazna edukacji domowej?

Mimo że każda szkoła może przyjmować uczniów w edukacji domowej, nie każda jest otwarta na taki tryb nauczania. Szkoła przyjazna edukacji domowej doskonale rozumie specyfikę edukacji domowej oraz wspiera i integruje uczniów realizujących obowiązek szkolny w tym trybie. Szkoła przyjazna to taka, która:

 • zapewnia rodzicom i uczniom odpowiednie wsparcie,
 • udostępnia uczniom podręczniki szkolne,
 • jasno określa wymagania egzaminacyjne,
 • oferuje uczniom udział w zajęciach dodatkowych,
 • daje przestrzeń do integracji społeczności szkolnej,
 • oferuje konsultacje z nauczycielami przed egzaminem,
 • przeprowadza egzaminy w przyjaznej atmosferze,
 • stawia na elastyczność i indywidualne podejście do ucznia.

Szkoły przyjazne edukacji domowej

Chcesz przejść na edukację domową i szukasz szkoły, która wspiera uczniów w tym trybie nauczania? Weź udział w rekrutacji do Centrum Nauczania Domowego! Po wypełnieniu formularza otrzymasz dostęp do listy szkół przyjaznych edukacji domowej. Placówki, z którymi współpracujemy, doskonale rozumieją potrzeby uczniów i rodziców, zapewniając im odpowiednie wsparcie w procesie edukacji. Po wyborze interesującej Cię szkoły wypełnij kwestionariusz kandydata i czekaj na naszą wiadomość.

Każdy uczeń Centrum Nauczania Domowego otrzymuje bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się treści zgodne z podstawą programową. Materiał podzielony jest na tygodnie lub działy, a w każdej lekcji znajdują się interaktywne ćwiczenia oraz nagrania audio i wideo. Uczeń może również brać udział w spotkaniach online z nauczycielami oraz spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami. Wszystko to umożliwia przyjemną i efektywną naukę według własnych potrzeb.

Weź udział w rekrutacji i poznaj współpracujące z nami szkoły z edukacją domową!

Bibliografia:

 • Przejście na edukację domową w drugim semestrze, <https://domowa.edu.pl/przejscie-na-edukacje-domowa-w-drugim-semestrze/> [dostęp: 14.05.2024]
Przeczytaj także