Bawiące się dzieci

Typy szkół w edukacji domowejOd kiedy moje dziecko może przejść na edukację domową? Co z osobami pełnoletnimi, które chcą uczyć się w edukacji domowej? Czy szkoły średnie w edukacji domowej to jedynie licea? To jedne z wielu pytań, które rodzą się przy wyborze nauczania domowego. Wiele osób zastanawia się, w jakim wieku dzieci mogą uczyć się w trybie homeschoolingu i na jaki typ szkoły można się zdecydować. W tym artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości i odpowiedzieć na Wasze pytania.


Edukacja domowa – w jakim wieku?


Na nauczanie domowe mogą przejść dzieci w wieku 6-18 lat. Każde dziecko w tym wieku musi spełniać obowiązek szkolny, co nie jest jednoznaczne z koniecznością uczestnictwa w zajęciach w szkole stacjonarnej. Obowiązek szkolny można realizować również w ramach homeschoolingu. W edukacji domowej dziecko, tak jak każdy inny uczeń w Polsce, musi realizować podstawę programową. Sposób sprawdzania zdobytej wiedzy oraz tego, jak jest ona zdobywana różni się jednak od tradycyjnej szkoły. Dziecko może uczyć się w dowolny sposób. W edukacji pomagają rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby przez nich wskazane. Dziecko przystępuję do corocznego egzaminu kwalifikacyjnego, którego zaliczenie jest równoznaczne z przejściem do następnej klasy. Egzaminy kwalifikacyjne organizowane są przez szkołę, do której zapisane jest dziecko, w związku z tym tak ważne jest wybranie szkoły przyjaznej edukacji domowej. 
Edukacja domowa dla osób pełnoletnichKwestia nauki w trybie edukacji domowej dla osób powyżej 18 roku życia jest mocno skomplikowana. Zgodnie z ustawą wniosek o nauczanie w trybie homeschoolingu składają rodzice na ręce dyrektora szkoły w imieniu swojego dziecka. Złożenie takiego wniosku po ukończeniu przez ucznia pełnoletności nie jest możliwe, ponieważ rodzice nie odpowiadają za pełnoletnie dziecko. W praktyce oznacza to, że uczeń liceum czy technikum może zacząć uczyć się w edukacji domowej przed ukończeniem 18 roku życia. Uczeń pełnoletni nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym, co wiąże się z trudnością realizacji kształcenia w formie nauczania domowego.
Typy szkół w edukacji domowej


W edukacji domowej praktykowane są różne typy szkół. Dzieci korzystające z nauczania domowego uczą się głównie w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach oraz technikach. Wybór odpowiedniej placówki, która będzie wsparciem w edukacji domowej, istotne jest z punktu widzenia corocznych egzaminów kwalifikacyjnych, ale także pomocy, jaką oferuje dana szkoła. Uczeń będący w edukacji domowej zapisany do wybranej szkoły może korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologicznej, dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Szkoła musi zapewnić uczniowi dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznej związanej z corocznymi egzaminami kwalifikacyjnymi.


Wybór odpowiedniej szkoły jest niezwykle istotne w kontekście edukacji domowej. Szkoła, która rozumie założenia homeschoolingu oraz edukacji 4.0 odpowie na wszystkie potrzeby rodzica oraz ucznia. W Centrum Nauczania Domowego współpracujemy z kilkunastoma placówkami w całej Polsce zapewniającymi różnego rodzaju wsparcie dla rodzin w edukacji domowej. Poznaj ofertę szkół wypełniając formularz w zakładce Zapisz się!”.