Typy szkół w edukacji domowej


Od kiedy moje dziecko może przejść na edukację domową? Co z osobami pełnoletnimi, które chcą uczyć się w edukacji domowej? Czy szkoły średnie w edukacji domowej to jedynie licea? To jedne z wielu pytań, które rodzą się przy wyborze nauczania domowego. Wiele osób zastanawia się, w jakim wieku dzieci mogą uczyć się w trybie homeschoolingu i jakie są typy szkół w edukacji domowej. W tym artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości i odpowiedzieć na Wasze pytania.

Edukacja domowa – w jakim wieku?

Na nauczanie domowe mogą przejść dzieci w wieku 6-18 lat. Każde dziecko w tym wieku musi spełniać obowiązek szkolny, co nie jest jednoznaczne z koniecznością uczestnictwa w zajęciach w szkole stacjonarnej. Obowiązek szkolny można realizować również w ramach homeschoolingu. W edukacji domowej dziecko, tak jak każdy inny uczeń w Polsce, musi realizować podstawę programową. Sposób sprawdzania zdobytej wiedzy oraz tego, jak jest ona zdobywana różni się jednak od tradycyjnej szkoły. Dziecko może uczyć się w dowolny sposób. W edukacji pomagają:

  • rodzice, 
  • opiekunowie prawni
  • inne osoby przez nich wskazane. 

Dziecko przystępuję do corocznego egzaminu kwalifikacyjnego, którego zaliczenie jest równoznaczne z przejściem do następnej klasy. Egzaminy kwalifikacyjne organizowane są przez szkołę, do której zapisane jest dziecko, w związku z tym tak ważne jest wybranie szkoły przyjaznej edukacji domowej. 

Jeśli zastanawiasz się, czy edukacja domowa sprawdzi się w Twojej rodzinie – obejrzyj  jeden z naszych najnowszych filmów na Youtube!

Edukacja domowa dla osób pełnoletnich

Kwestia nauki w trybie edukacji domowej dla osób powyżej 18 roku życia jest mocno skomplikowana. Zgodnie z ustawą wniosek o nauczanie w trybie homeschoolingu składają rodzice na ręce dyrektora szkoły w imieniu swojego dziecka. Złożenie takiego wniosku po ukończeniu przez ucznia pełnoletności nie jest możliwe, ponieważ rodzice nie odpowiadają za pełnoletnie dziecko. W praktyce oznacza to, że uczeń liceum czy technikum może zacząć uczyć się w edukacji domowej przed ukończeniem 18 roku życia. Uczeń pełnoletni nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym, co wiąże się z trudnością realizacji kształcenia w formie nauczania domowego.

Typy szkół w edukacji domowej

W edukacji domowej praktykowane są różne typy szkół. Dzieci korzystające z nauczania domowego uczą się w różnych placówkach:

  • w przedszkolach, 
  • w szkołach podstawowych, 
  • w liceach,
  • w technikach. 

Wybór odpowiedniej placówki, która będzie wsparciem w edukacji domowej, istotne jest z punktu widzenia corocznych egzaminów kwalifikacyjnych, ale także pomocy, jaką oferuje dana szkoła. Uczeń będący w edukacji domowej zapisany do wybranej szkoły może korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologicznej, dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Szkoła musi zapewnić uczniowi dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznej związanej z corocznymi egzaminami kwalifikacyjnymi.

Baner Szkoła Podstawowa

 

Wybór odpowiedniej szkoły jest niezwykle istotne w kontekście edukacji domowej. Szkoła, która rozumie założenia homeschoolingu oraz edukacji 4.0 odpowie na wszystkie potrzeby rodzica oraz ucznia. Istnieje wiele katalogów szkół przyjaznych edukacji domowej, które wiedzą, jak kształcić uczniów, którzy wybrali tę formę nauczania. W Centrum Nauczania Domowego współpracujemy z kilkunastoma placówkami w całej Polsce zapewniającymi różnego rodzaju wsparcie dla rodzin w edukacji domowej. Poznaj ofertę szkół wypełniając formularz w zakładce „Zapisz się!”.

 

Bibliografia:

  • https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa
  • http://katalog.domowa.edu.pl/
  • https://strefaedukacji.pl/edukacja-domowa-w-polsce-w-2023-roku-jak-wyglada-i-kto-moze-z-niej-skorzystac-wady-i-zalety-nauczania-domowego-co-sie-zmienia/ar/c5-15991577#materialy-na-lekcje-oraz-szkoly-przyjazne-edukacji-domowej
Przeczytaj także