Co to jest kształcenie zintegrowane? Definicja

Kształcenie zintegrowane to sposób organizacji procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, który polega na łagodnym przejściu od wychowania przedszkolnego do edukacji szkolnej. Nauczyciel prowadzi zajęcia, dostosowując czas zajęć i przerw do biologicznej aktywności uczniów. 

W kształceniu zintegrowanym nie ma konkretnych przedmiotów i ocen punktowych. Codziennie wśród zajęć powinny jednak pojawić się treści związane z językiem polskim, matematyką oraz wiedzą o środowisku społecznym i przyrodniczym. Pojawiają się też elementy wychowania plastycznego, muzycznego i technicznego oraz zajęcia ruchowe. Odbywają się też zajęcia z języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to język angielski.

Opracowano na podstawie:

Nauczanie zintegrowane, <https://www.babyboom.pl/uczen/szkola-podstawowa/nauczanie-zintegrowane> [dostęp: 18.04.2024]