Co to jest gotowość edukacyjna? Definicja

Gotowość edukacyjna odnosi się do posiadania przez dziecko umiejętności umysłowych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych niezbędnych do rozpoczęcia nauki szkolnej. Jest to poziom funkcjonowania dziecka, który umożliwi mu sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę.

O gotowości edukacyjnej dziecka można mówić wtedy, gdy osiągnie:

  • dojrzałość intelektualną,
  • dojrzałość fizyczną,
  • dojrzałość do nauki czytania i pisania,
  • dojrzałość społeczno-emocjonalną,
  • dojrzałość do nauki matematyki.

Większość dzieci osiąga gotowość edukacyjną po ukończeniu zerówki. W przypadku gdy rodzic zauważy u dziecka coś, co wzbudza jego niepokój, warto zasięgnąć opinii wychowawcy przedszkolnego, który dokona diagnozy dojrzałości szkolnej. Można skorzystać też z diagnozy przeprowadzanej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowano na podstawie:

Gorczyńska A., Gotowość szkolna – co to takiego?, <https://p121poznan.szkolnastrona.pl/a,1085,gotowosc-szkolna-co-to-takiego> [dostęp: 19.04.2024]