Co to jest szkoła online? Definicja

Szkoła online to forma edukacji, w której nauka odbywa się za pośrednictwem Internetu. W Polsce nie ma szkół online, które dawałyby prawo do realizowania w ten sposób obowiązku szkolnego. Jeśli jednak rodzic nie chce, by jego dziecko musiało chodzić do szkoły, alternatywną opcją jest edukacja domowa. Uczeń formalnie jest zapisany do wybranej placówki, ale uczy się w domu przy pomocy wybranych materiałów edukacyjnych, np. platform internetowych. Może uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co daje mu dużą swobodę w planowaniu czasu i przestrzeń na rozwijanie swoich pasji.

Opracowano na podstawie:

Centrum Nauczania Domowego, 2023. Jak wygląda nauka?, <https://domowi.edu.pl/jak-wyglada-nauka/> [dostęp 14.12.2023]