Homeschooling – co to jest? Definicja

Homeschooling to anglojęzyczna nazwa edukacji domowej, czyli formy nauczania poza szkołą, gdzie rodzic lub opiekun przejmuje obowiązek edukowania swojego dziecka. W Polsce edukacja domowa jest legalną i bezpłatną formą nauki, którą reguluje art. 37 Prawa Oświatowego. Może ona odbywać się w dowolnym miejscu i czasie, co daje rodzicom dużą swobodę i pozwala na indywidualne podejście do ucznia.

Aby przejść na nauczanie domowe, rodzic musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której formalnie zapisane jest jego dziecko. Powinien też zapewnić dziecku odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej oraz zobowiązać się, że dziecko przystąpi do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

Opracowano na podstawie:

Aleksandra Minczanowska, Homeschooling po polsku, czyli kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce, “Scientific Articles”, Vol. 13, 2018, no 4(50), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-67c058dc-f3c0-4954-a22e-7707a77cab95/c/11-new.pdf, [dostęp: 06.11.2023]