Co to jest matura poprawkowa? Definicja

Matura poprawkowa to egzamin, który uczeń może pisać, jeśli z jednego z przedmiotów obowiązkowych na maturze nie uzyskał min. 30% punktów. Można do niej podejść jeszcze w tym samym roku w sierpniu. Aby to było możliwe, należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną deklarację do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Maturę poprawkową można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego w części ustnej bez określania poziomu. Wyniki matury poprawkowej są ogłaszane we wrześniu.

Uczniowie w edukacji domowej również mają prawo podejść do egzaminu poprawkowego. Piszą go w szkole, do której są formalnie zapisani.

Opracowano na podstawie:

Matura poprawkowa 2024. Terminy, wyniki oraz procedury odwołania, <https://www.otouczelnie.pl/artykul/29866/Matura-poprawkowa-2024-terminy-procedury-odwolania> [dostęp: 19.04.2024]