Legitymacja szkolna – co to jest? Definicja

Legitymacja szkolna to dokument tożsamości wystawiany przez placówkę edukacyjną, zazwyczaj szkołę, dla ucznia. Uczniowie w edukacji domowej również otrzymują legitymacje szkolne z placówki, do której są formalnie zapisani.

Legitymacja zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko ucznia, fotografię, numer identyfikacyjny, nazwę szkoły, klasę czy rocznik, a także datę ważności dokumentu.

Legitymacja szkolna może być wymagana w różnych sytuacjach, takich jak korzystanie z przywilejów przysługujących uczniom. Stanowi także dokument potwierdzający status ucznia w trakcie egzaminów. Legitymacja uprawnia także do uzyskania zniżek na różne usługi, takie jak wstęp do muzeów i parków narodowych czy przejazd środkami transportu publicznego. 

Opracowano na podstawie:

Górecki M., 2021, Do czego uprawnia legitymacja szkolna?, <https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/do-czego-uprawnia-legitymacja-szkolna#google_vignette> [dostęp 08.12.2023]