Co to jest matura ustna? Definicja

Matura ustna to forma egzaminu maturalnego, którą uczniowie zdają obowiązkowo z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego lub ewentualnie języka mniejszości narodowej. Wszyscy maturzyści zdają egzamin ustny na tym samym poziomie.

Matura ustna z języka polskiego trwa ok. 30 minut, z czego 15 minut to czas na przygotowanie. Egzamin składa się z dwóch części: zadania dotyczącego jednej z lektury obowiązkowych oraz zadania odnoszącego się do zagadnień związanych z literaturą, kulturą, językiem.

Matura ustna z języka obcego nowożytnego trwa ok. 15 minut. Maturzysta odbywa krótką rozmowę wstępną, a po niej wykonuje wylosowane zadania z zestawu. Zestaw składa się z 3 poleceń: przeprowadzenie rozmowy, opis ilustracji oraz wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

Uczniowie w edukacji domowej również mogą podejść do matury. Egzamin maturalny (w tym ustny) zdają w szkole, do której formalnie są zapisani. 

Opracowano na podstawie:

Matura 2024 – egzaminy ustne, <https://opinieouczelniach.pl/artykul/matura-2024-egzaminy-ustne/> [dostęp: 19.04.2024]