Rada rodziców – co to jest? Definicja

Rada rodziców to organ szkoły składający się z przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. W jej skład nie może wchodzić więcej niż po jednym przedstawicielu każdej klasy. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który powinien być napisany w sposób przejrzysty i uwzględniający specyfikę szkoły. 

Do obowiązków rady rodziców należą m.in. oszczędne i racjonalne gospodarowanie zgromadzonymi środkami pieniężnymi, stworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz działanie w sposób przejrzysty, tak by rodzice wiedzieli o podejmowanych przez radę działaniach. Rada rodziców ma możliwość zgłaszania różnorodnych wniosków i wyrażania opinii do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły.

Opracowano na podstawie:

Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2018. Rady rodziców, <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow> [dostęp 14.12.2023]