dziecko z adhd w edukacji domowej

Dziecko z ADHD w nauczaniu domowym

Dzieci z ADHD mierzą się z różnymi trudnościami. Ze względu na swoją ruchliwość, impulsywność i problemy z koncentracją często nie potrafią odnaleźć się w tradycyjnej szkole. Czy edukacja domowa dla dziecka z ADHD będzie dobrym rozwiązaniem? Wyjaśniamy! 

ADHD – co to jest?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zaburzenie to najczęściej jest rozpoznawane u dzieci z trwale występującymi objawami, które pojawiły się przed 7. rokiem życia, chociaż w niektórych przypadkach początki ADHD można zaobserwować już wcześniej. Częściej jest ono rozpoznawane u chłopców niż u dziewczynek.

Mózg dziecka z ADHD jest sprawny poznawczo, jednak dzieci te często mają różne trudności w funkcjonowaniu. Do najbardziej charakterystycznych objawów ADHD należą:

 • nadmierna ruchliwość,
 • nadmierna impulsywność,
 • znaczne problemy z koncentracją.

Dziecku z ADHD często trudno jest usiedzieć w miejscu. Jego aktywność jest chaotyczna i zwykle nie ma określonego celu. Dziecko może się buntować oraz mówić dużo i głośno. Nie dostrzega, że niektóre jego wypowiedzi są nieadekwatne. Dzieci z ADHD często mają też problemy z wykonywaniem długich prac, które wymagają skupienia. Szybko się rozpraszają pod wpływem bodźców zewnętrznych. Nie mogą skupić się na zadaniu i są roztargnione.

Trudności edukacyjne dzieci z ADHD

Zaburzenia koncentracji często przyczyniają się do tego, że dziecko gorzej radzi sobie w szkole. Ze względu na problemy z zarządzaniem procesami uwagi czy zapamiętywaniem informacji, dziecku z ADHD trudniej jest się uczyć i zarządzać swoją wiedzą. Uczniowie z ADHD mogą mieć też trudności językowe, takie jak:

 • problemy z budowaniem spójnych wypowiedzi,
 • częste odbieganie od tematu,
 • trudności w używaniu przyimków dotyczących położenia w przestrzeni (obok, na, pod),
 • trudności w określaniu następstw czasowych (przed, po),
 • szybkie i głośne mówienie,
 • przerywanie innym rozmowy,

Dodatkowym obciążeniem dla dzieci z ADHD może być występowanie dysleksji rozwojowej – dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii. Wszystko to sprawia, że dziecko z ADHD może mieć trudności w odnalezieniu się w szkole. Nie jest to oczywiście reguła, ponieważ każde dziecko funkcjonuje inaczej i może mieć inne potrzeby.

Jak uczyć dziecko z ADHD?

Dzieci z ADHD często uczą się w szkole systemowej. W ich przypadku nie ma jednak możliwości uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, chyba że współwystępuje z innymi zaburzeniami, takimi jak spektrum autyzmu czy niepełnosprawność. W związku z tym dla dziecka z ADHD nie opracowuje się IPET-u, czyli Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Szkoła ma jednak obowiązek zapewnić takiemu uczniowi odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Istnieją różne strategie pracy z uczniem z ADHD, które ułatwią mu naukę i korzystanie z zajęć szkolnych. Dziecko powinno przede wszystkim siedzieć w bliskiej odległości od nauczyciela – najlepiej w pierwszej ławce. Dobrze, by jego ławka znajdowała się z dala od bodźców, które mogłyby rozpraszać ucznia, np. okna, drzwi, półki z książkami. Polecenia od nauczyciela powinny być proste i zwięzłe. Warto upewnić się, że dziecko na pewno rozumie, co ma zrobić, co kilka minut kontrolować postępy oraz wydłużyć czas na wykonanie zadania. Dziecko z ADHD potrzebuje też częstszych przerw w pracy i dzielenia jej na etapy. Ponadto nauczyciel powinien wspierać dziecko pochwałami.

Baner Szkoła Podstawowa

Dziecko z ADHD w nauczaniu domowym

Nie każda szkoła chce stosować rozwiązania, dzięki którym uczniowi z ADHD będzie funkcjonowało się prościej. W szkołach systemowych często brakuje indywidualnego podejścia, a nauczyciele nie zawsze chcą (lub nie są w stanie) poświęcić odpowiednio dużo czasu i zaangażowania jednemu uczniowi. W związku z tym wielu rodziców decyduje się na nauczanie domowe.

Edukacja domowa to świetne rozwiązanie w przypadku dziecka z ADHD. Rodzic może sam decydować, kiedy, gdzie i w jaki sposób uczy się dziecko. W nauczaniu domowym nie ma określonych godzin na naukę, więc może ona odbywać się w momencie, kiedy dziecko jest najbardziej skupione. Rodzic może też na bieżąco monitorować postępy w nauce, dostosowywać tempo do potrzeb ucznia i szybko reagować w razie pojawiających się trudności. Dziecko z ADHD w edukacji domowej nie odczuwa też stresu. Nie musi martwić się ocenami, sprawdzianami czy odpowiedziami przy tablicy. Odpada też kwestia problemów z rówieśnikami.

Jeśli chcesz przenieść swoje dziecko na edukację domową, zapraszamy do Centrum Nauczania Domowego. Współpracujemy ze szkołami w całej Polsce, które chętnie przyjmują uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomagamy w całym procesie rekrutacji i zapewniamy dostęp do platformy edukacyjnej, która ułatwia naukę. Nasi uczniowie i rodzice w razie potrzeby mogą też korzystać z Telefonicznej Pomocy Psychologicznej, dzięki czemu otrzymują wsparcie w trudnych momentach. Dowiedz się więcej o nauce w Centrum Nauczania Domowegoweź udział w rekrutacji!

 

Bibliografia:

 • Neurologia praktyczna, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), <https://neurologia-praktyczna.pl/a2460/Zespol-nadpobudliwosci-psychoruchowej-z-deficytem-uwagi> [dostep 16.01.2024]
 • Poradnia Pisz, 2020. ADHD a specyficzne trudności szkolne, <https://poradnia.pisz.pl/2020/08/adhd-a-specyficzne-trudnosci-szkolne/> [dostęp 16.01.2024]
 • Stelmaszewska A., 2015, Program terapeutyczny dla dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), <https://www.ore.edu.pl/2015/03/zaburzenia-zachowania-w-tym-adhd/> [dostęp 16.01.2024]
Przeczytaj także