jak przejść na edukację domową

Jak przejść na nauczanie domowe?Wedle nadal obowiązującego prawa na nauczanie domowe można przejść w dowolnym momencie w trakcie roku. W proponowanym projekcie ustawy Prawo Oświatowe (już po poprawce) okres ten ma być zawężony i zezwalać na taką zmianę od 1 lipca do 21 września. Póki co projekt jest procedowany, a rodzic, który decyduje się teraz na przejście ze szkoły na edukację domową wciąż ma prawo zrobić to w każdej chwili. Jak przejść na nauczanie domowe?


Jak przejść na nauczanie domowe? Formalności krok po kroku


Co zrobić po kolei i jakie zgromadzić dokumenty, by spełniać obowiązek szkolny poza szkołą, czyli innymi słowy przejść na nauczanie domowe? Procedura nie jest skomplikowana, jak czasem wydaje się rodzicom. Wystarczy złożyć kilka wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Co będzie nam potrzebne?

Rodzic lub opiekun musi przygotować:

– Wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą

– Oświadczenie rodziców/opiekunów o zapewnieniu dla dziecka warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

– Zobowiązanie rodziców/opiekunów do przystąpienia dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

Kolejnym krokiem jest wybranie szkoły, do której zapiszemy dziecko i tam składamy komplet dokumentów. Warto przypomnieć, że uczeń w edukacji domowej, formalnie zapisany jest do stacjonarnej placówki. 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć w wybranej szkole, do której wcześniej zapisujemy dziecko. Najlepiej jeśli wybierzemy “szkołę przyjazną” edukacji domowej.

Dyrektor szkoły na decyzję i rozpatrzenie dokumentów ma 30 dni, w praktyce jednak trwa to o wiele krócej.
Szkoła przyjazna edukacji domowej – najlepszy wybór Powołując się na przepisy prawa oświatowego każda szkoła może przyjąć dziecko na edukację domową. Może to być nawet placówka, do której dziecko wcześniej uczęszczało. Decyzja należy tutaj do rodzica. Warto jednak podkreślić, że nie każda szkoła ma doświadczenie w prowadzeniu dzieci w takim trybie nauczania. 

Najlepiej zatem wybrać szkołę tzw. “przyjazną”, czyli taką która zna specyfikę takiej formy edukacji, ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, jest wsparciem dla rodziców w ich decyzji o kształceniu dziecka. To szkoła, która przeprowadza egzaminy końcoworoczne w przyjaznej atmosferze, zgodnie z procedurami wynikającymi z prawa oświatowego.

Obowiązujące prawo oświatowe, dotyczące edukacji domowej nie zakłada w tym momencie rejonizacji. Dzięki temu rodzic ma możliwość wyboru dowolnej szkoły, która spełnia jego oczekiwania na terenie kraju. W zaproponowanym projekcie ustawy (już po poprawkach) uczeń będzie mógł skorzystać jedynie z oferty szkół ze swojego województwa, bądź województw sąsiadujących.  
Jak przejść na nauczanie domowe z Centrum Nauczania Domowego?


W Centrum Nauczania Domowego wiemy, jak ważną jest decyzja o zmianie trybu nauczania. Dlatego wspieramy rodziców w procesie zapisu na każdym kroku, by czuł się pewnie i zaopiekowany.  4 kroki do przejścia na nauczanie domowe z nami: 

– Zaczynamy od rejestracji na naszej stronie: https://domowi.edu.pl/rekrutacja-2022-2023/ 

– Następnie rodzic zostaje przekierowany do Katalogu Szkół. Tutaj możemy wybrać szkołę wedle swoich preferencji. Warto zaznaczyć, że każda z nich jest “szkołą przyjazną” doświadczoną w prowadzeniu uczniów w  edukacji domowej. 

– Następnie rodzic wypełnia Kwestionariusz Kandydata, dzięki któremu przygotujemy dla niego dokumenty aplikacyjne. 

– Na koniec dokumenty należy dostarczyć do szkoły. 

Nasze “przyjazne szkoły” cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego dla każdego kandydata rezerwujemy miejsce na 5 dni i później przekazujemy je następnej osobie.

Jak widać, zapis jest bardzo prosty! W 15 minut można rozpocząć nową przygodę i cieszyć wolnością w edukacji domowej!Odmowna decyzja dyrektora 


Zdarza się, choć niezwykle rzadko, że dyrektor szkoły nie godzi się na edukację dziecka poza szkołą. Znając sytuację rodzinną danego dziecka, może uznać, że uczeń np. nie będzie miał wystarczających warunków umożliwiających mu realizowanie podstawy programowej. Takie sytuacje są jednak marginalne.Edukacja domowa – decyzja nie na całe życie

Warto pamiętać, że decyzja o przejściu na edukację domową nie  jest decyzją na całe życie. Można wrócić do szkoły, w każdym momencie. Nawet w trakcie roku szkolnego. Nie warto z obawy i lęku zabierać sobie i dziecku szansy i możliwości wyboru. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy taki rodzaj edukacji będzie nam bliski, zawsze można spróbować. Jeśli się sprawdzi, to może być dla rodziny wspaniała przygoda jeśli natomiast okaże się, że w Waszym przypadku szkoła stacjonarna była lepszym rozwiązaniem – zawsze można wrócić do szkolnej ławki.  Przeczytaj także