Lista aktualności

W ubiegły piątek Dyrektor Centrum Nauczania Domowego, Natalia Nowacka, wystąpiła podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej “Szkoła wobec wyzwań współczesności”. 

Konferencja skupiała się wokół kilku obszarów:

  • Nowe trendy i metodyka nauczania w epoce cyfrowej.
  • Wpływ zmian technologicznych i kulturowych na pracę nauczycieli oraz relacje z uczniami.
  • Kierunki zmian systemu edukacji w Polsce.

Tematem prelekcji naszej dyrektor była “Nowoczesna edukacja domowa – edukacją przyszłości”. Podczas wystąpienia wyjaśniła, z czego wynika rosnąca popularność tego trybu nauczania. Pokazała też, że edukacja domowa odpowiada na potrzeby współczesnego świata, wspierając uczniów w rozwijaniu kompetencji przyszłości.